Site en françaisView this website in English
 

EPT

Doel van het instrument

EPT (Energetic Particle Telescope) laat toe om de deeltjesstromen in de ruimte op verschillende manieren te karakteriseren: de aard ervan te identificeren, het aantal te bepalen, hun energie te meten, hun richting te kennen, en op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de voorspelling van "ruimteweer".

EPT

Deze hoogenergetische deeltjes (voornamelijk elektronen, protonen en enkele zwaardere ionen) zitten gevangen in het magnetisch veld van de Aarde en vormen een reëel gevaar voor astronauten en satellieten in een baan rond de Aarde.

 

 

Partners, samenwerking, consortium

Het ontwerp van dit apparaat is het resultaat van vruchtbare wetenschappelijke uitwisselingen tussen het BIRA (Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) en de UCL (Université Catholique de Louvain-La-Neuve). Het ruimtefysica-team van het BIRA ontwikkelt modellen van de zonnewind en stralingsgordels gebaseerd op waarnemingen van sensoren aan boord van satellieten. Het stralingscentrum-team van de UCL ontwerpt en gebruikt dergelijke detectoren voor diverse onderzoekdisciplines. Daarom hebben deze teams besloten om hun ervaringen en middelen samen te brengen voor het ontwerp, de bouw en de implementatie van EPT.ASRO

Met de steun van ESA (European Space Agency) en het Federaal Wetenschapsbeleid ontstond een consortium tussen de UCL, het BIRA en QinetiqSpace om het instrument te maken. Het CSR-(Center for Space Radiations)-team, onder gezamenlijk beheer van de UCL en het BIRA, coördineerde het project voor het ontwerp van het instrument.

Het ingenieursteam van het BIRA zorgde voor de mechanische aspecten van het instrument, terwijl het ruimtefysica-team van het BIRA de leiding had over de wetenschappelijke aspecten. De gegevensoverdracht wordt verzekerd door het B.USOC en controlecentrum in Redu, terwijl de privé-firma QinetiqSpace zich heeft beziggehouden met de elektronica van het instrument, de coördinatie en de integratie in de PROBA-V-satelliet.

Partners:

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite